EHDOKKAASI NUMEROLLA 92

Hei!

Olen ehdolla evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa Rovaniemen kirkkovaltuustoon syksyllä 2018.

Olen tavallinen kristitty kirkon jäsen, ns. kirkkouskovainen. En ole minkään herätysliikkeen jäsen. Lapsuuskotini oli kylläkin
vanhoillislestadiolainen, ja muutettuani Lappiin ovat myös eräät muut lestadiolaisuuden suuntaukset tulleet tutummiksi. Olen ollut mukana myös
yhteiskristillisessä toiminnassa. Arvostan herätysliikkeiden toimintaa osana kansankirkkoamme.

Kansankirkkomme moninaisuutta tulee vaalia. Kirkkomme puitteissa toimii
esim. erilaisia herätysliikkeitä, lähetysjärjestöjä ja muita hengellisiä
yhteisöjä, joille on oltava tilaa.

Kirkko näyttäytyy nykyään uutisissa usein erilaisten oppiriitojen kautta.
Arvokysymyksissä olen enemmän konservatiivi kuin liberaali. Kuitenkin
haluan olla avoin uusille toimintatavoille. Ennen kaikkea haluaisin olla
kehittämässä seurakunnan palveluntarjontaa ja työmuotoja, joista kaikki
kristityt yli opillisten yms. rajojen voisivat nauttia.

Meidän ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, mutta me voimme silti
mahtua samaan kirkkoon. Suomen historiassa yhteinen kirkko on ollut suuri
vahvuus ja siunaus, etenkin vaikeina aikoina. Pidän tärkeänä aikaisempien
sukupolvien työn ja erityisesti sotaveteraanien kunnioittamista. Kirkon
velvollisuus on viedä viestiä heidän uhrauksistaan eteenpäin aina uusille
sukupolville.

Olen töiden ja opintojen takia asunut Saksassa, Englannissa ja Kreikassa,
mutta palannut aina Suomeen. Isänmaa ja isänmaallisuus ovat minulle
tärkeitä arvoja. Näen luterilaisen kansankirkon myös osana suomalaista
kulttuuria. Kirkon on pidettävä toiminnassaan isänmaalliset arvot
kunniassa.

Rovaniemen kirkon alttaritaulu puhuttelee minua. Itsekin omassa
taiteessani käytän mieluusti lappilaisia aiheita. Olen käyttänyt lapsiani
pyhäkoulussa Rovaniemen kirkossa ja olemme yhdessä katselleet tuota
vaikuttavaa freskoa.

Olen ehdokkaana Keskustan ehdokaslistalla numerolla 92. Olen käytettävissä kirkkovaltuutetun tehtävään, jos te äänestäjinä niin tahdotte.

Vaaliterveisin, Enni Remes

P.S. Käy katsomassa myös vaalikonevastaukseni, joista selviää tarkemmin näkemyksiäni erilaisista aiheista.

Tietoja Ennistä!

ENNIN HENKILÖTIETOJA

- syntynyt 1987 Vieremällä, yläsavolaisella maaseudulla lihakarjatilan
tyttönä, äidin puolelta sukujuuret Lapissa, kahden lapsen äiti
- kuvataiteilija, taidemaalari, kuvittaja — opiskelee Lapin yliopistossa
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa, tehnyt kandidaattitutkielman ja
suorittaa nyt maisterivaiheen tutkintoa (kuvataideopettajan pätevyys)
- työskennellyt mm. tehdastyöläisenä, lastenhoitajana ja tuntiopettajana
- järjestänyt useita taidenäyttelyitä ja mm. kuvittanut monia kirjoja
- toiminut yhden kauden Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa
- Rovaniemen kulttuurilautakunnan jäsen 2009-12
- Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston varajäsen 2017-
- Oulun hiippakunnan piispanvaalin valitsijamies kesällä 2018

ENNISTÄ SANOTTUA:


"Toimin kirkkovaltuutettuna Rovaniemellä vuosina 2011-14. Seurakunnan
päättäjiksi tarvitaan etenkin näin aikoina henkilöitä, jotka puolustavat
kristillisiä perusarvoja. Tunnen Ennin pitkältä ajalta ja uskon, että
hänestä tulisi hyvä kirkkovaltuutettu."
Susanna Junttila, YTM ja KM
kaupunginvaltuuston I vpj.

"Kiitän rovaniemeläisiä siitä etuoikeudesta, että sain palvella
seurakuntaa eri luottamustehtävissä kuluneiden neljän vuoden aikana. En
ole tällä kertaa itse ehdokkaana, mutta kannustan kaikkia seurakuntalaisia
käymään äänestämässä. Tunnen Ennin vakaumuksen ja arvomaailman. Voin
suositella hänen äänestämistään."
Janne Kaisanlahti, OTM
kirkkovaltuutettu ja kirkolliskokousedustaja

HYVÄ ROVANIEMELÄINEN ÄÄNESTÄJÄ!

Rovaniemen kirkkovaltuustoon tarvitaan nyt uusia päättäjiä, kun moni
pitkäaikainen seurakunnan luottamushenkilö on jäänyt pois vaaleista.

Enni Remes toisi luovan ja taiteellisen persoonansa sekä ajattelutapansa
mukaan seurakunnan päätöksentekoon ja sen toiminnan ideointiin.
Seurakunnan toiminnan on vastattava kunkin ajan haasteisiin. Seurakunnan
työmuotojen ja viestinnän täytyy elää tässä päivässä.

Samalla Enni on henkilökohtaisesti uskova kristitty, joka edustaa
perinteistä, juurevaa kristillisyyttä. Hänen perusarvonsa ovat: koti,
uskonto ja isänmaa.

Enni Remes tuntee omasta kokemuksestaan lapsiperheen arjen. Lapsiperheen
äitinä hän tietää, miten tärkeää on, että seurakunta tarjoaa palveluita
eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Samoin on
tärkeää, että seurakunnan palveluverkko ulottuu keskusta-alueen lisäksi
myös laajan seurakunnan eri maaseutukyliin.

- Ennin tukiryhmä